środa, 22 lutego 2017

Tunelowanie - siła odbić w czasie

Istotne są tylko pierwsze odbicia dźwięku. Dźwięk bezpośredni i pierwsze odbicia decydują o jego faktycznej głośności czyli położeniu w tunelu. Późne odbicia powodują już tylko fluktuacje głośności.

Pierwsze odbicia można uznać za takie, które powodują zmianę transjentu. Charakteryzuje je występowanie w tak krótkich odstępach czasu, że słuch nie jest w stanie ich zauważyć. Niedostrzegalna jest także zmiana głośności dźwięku.

Zmiany są zbyt szybkie, dźwięk realny składa się z wielu zmiennych częstotliwości. Można zarejestrować na słuch jedynie ogólną zmianę głośności jeśli użyje się do testowania tonów sinusoidalnych o stałej głośności. Wtedy zauważymy, że niektóre frekwencje są głośniejsze od innych. Fluktuacji głośności się nie słyszy zupełnie. Ogon pogłosowy można usłyszeć, ale jeśli jest wystarczająco silny i raczej przez osoby wiedzące, że on występuje.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz