czwartek, 8 października 2015

Dopasowanie mocy wzmacniacza i kolumn

Okresy dopuszczalnej ekspozycji na hałas w zależności od jego natężenia (w/g norm USA z 1993r.)

Okresy najdłuższej dopuszczalnej ekspozycji na hałas / Poziom natężenia hałasu

8 godz. / 85 dB
4 godz. / 90 dB
2 godz. / 95 dB
1 godz. / 100 dB
30 min / 105 dB
15 min / 110 dB
7,5 min / 115 dB

Zakładamy, że będziemy słuchać muzyki przez 4 godziny dziennie i w związku z tym, że raczej nie chcemy systematycznie głuchnąć, nie przekroczymy głośności 90 dB.

W magazynach hi-fi można znaleźć takie lub podobne wykresy:Pokazują one poziom zniekształceń w zależności od głośności. Z takich wykresów można odczytać przykładowo, że dla 100 dB zniekształcenia przy około 1,5 kHz leżą 35 dB niżej niż krzywa głośności. Oznacza to, że poziom zniekształceń dla testowanej kolumny przy 100 dB i 1,5 kHz wynosi około 2%. Z kolei poniżej 500 Hz zniekształcenia są większe niż 2% i wzrastają systematycznie wraz ze spadkiem częstotliwości osiągając przy 50 Hz poziom bliski 100%.

Zależność pomiędzy mocą, napięciem i głośnością:Żeby zagrać dwukrotnie głośniej tzn. o 10 dB należy zwiększyć moc dziesięciokrotnie. Zwiększenie głośności o 20 dB wymaga zwiększenia mocy 10x10 czyli sto razy.

Zależność pomiędzy efektywnością, mocą i uzyskaną głośnością dźwięku:Z tabeli wynika, że chcąc słuchać z głośnością 90 dB w odległości 2 metry od dwóch głośników stereo należy podać moc po 16 W na każdy. Dotyczy to głośników o bardzo małej skuteczności, bo zaledwie 82 dB. Wobec tego wymagana moc dla głośnego słuchania będzie mniejsza niż 16 W.

Warto zwrócić uwagę na to, że aby osiągnąć głośność większą niż 110 dB, przynajmniej teoretycznie, dla kolumn o założonej skuteczności potrzebna jest moc większa niż kilowat na kanał. Głośniki do użytku domowego raczej nie tolerują mocy większych niż 150 W. Dotyczy to zwłaszcza monitorów.

Wobec powyższego aby uniknąć uszkodzenia słuchu, zniszczenia głośników i mając na uwadze jakość dźwięku, nie powinno się słuchać zbyt głośno.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz